Aktivitetsplan for året 2020  Aktivitetscentret Mødestedet

 

Åbning den 6. januar 2020

 

Yoga  start 10. Januar kl. 9 og 10.30

 

Line-Dans start 6. Januar kl. 14

 

Generalforsamling Torsdag den 6. februar 2020 kl. 10.30

 

Vinterferielukket fra d. 10. Feb. til d. 16 feb. Begge dage incl.

 

Fredagsmiddag i nye klæder  d. 28.februar kl. 12 max 40 deltagere

 

Modeopvisning torsdag  26. Marts kl.13.00

 

Påskefrokost Fredag d. 3. April kl. 12  max 40 deltagere

 

Udflugt      Maj 2020

 

Grillkylling torsdag d. 25. juni kl. 12.00

 

Sommerferielukket,  incl.fredag d. 26. Juni. Åbner mandag den 3. august

 

Stolegymnastik  mandag  d.  3. august Kl.10.00

 

Flaghejsning mandag d. 10. august kl. 9.30

 

Hjælper-frokost fredag 21. August kl. 11       

 

Start gymnastik  mandag d. 2.sept kl.9.00. og torsdag d. 10. Sept.  kl.9.00

 

Yoga fredag. d. 4. Sept  9.00 og 10.30 .

Linedans mandag d. 7. sept. 14-15

 

Septembermarked  LØRDAG  d. 26. Sep. kl. 11.00 – 15.00

 

Modeopvisning, torsdag d. 8. Oktober kl. 13  

 

Efterårsferie fra d.12.okt. Åbner igen 19. okt.

 

Julefrokost torsdag d. 26. november kl. 12.00 til 17.00

 

Juleafslutning torsdag d. 17. december kl.13.00 til 16.00

 

Juleferielukket, incl.fredag d. 18. december 2020.  Åbner mandag den 4. januar 2021

 

Hilsen Brugerrådet

 

Ret til ændringer forbeholdes . Andre aktiviteter, se på opslagstavlerne.

 

 

Vi synger sammen den første mandag i hver måned kl. 13-15 i Blå Stue.