Formand      Andreas Andersen            

Næstformand         Anni Pedersen                   

Kasserer                Lene Birchløv                  

Sekretær                Bente Kjøller            

Aktivmedlem   Flemming H. Pedersen               

                              

Suppleanter         

                                    Bodil Møller                                        

Bente Vogt   

                            

                           Revisorer                
                              Rita Pedersen                   

                                Sonja Iskov