Formand                Andreas Andersen            

Næstformand         Lene Birchløv                    

Kasserer                Lene Birchløv                  

Sekretær                Gunnar Trankjær             

Rådsmedlem          Johnny B. Nielsen              

Rådsmedlem         Bente Kjøller                

                              

Suppleanter         

Bodil Møller                                        

Anni Pedersen                                 

                                                  

Revisorer                 Poul Holm                    

                                Sonja Iskov